Wat is een XML sitemap (sitemap.xml)?

Simpel gezegd is een sitemap vergelijkbaar aan een inhoudsopgave van een boek. Het is een ordening van de beschikbare pagina’s van een website. Voor de zoekmachine is de XML sitemap in het leven geroepen. Hierin wordt aangegeven welke pagina’s van de website prioriteit hebben en hoe vaak deze geïndexeerd dienen te worden. Daarnaast is er de HTML sitemap, deze is bedoeld als overzicht voor de bezoeker. Dit is een pagina met tekstlinks van alle pagina’s.

Waarom een XML sitemap?

Een XML sitemap (vaak heet deze sitemap.xml) is bij zoekmachine optimalisatie een belangrijk hulpmiddel. Dit XML bestand is speciaal gemaakt voor de zoekmachines. Hierdoor kunnen de zoekmachine robots uw site sneller indexeren en beter begrijpen.

Hoe werkt het indexeren van websites?

Webcrawlers (zoekmachine robots) indexeren pagina’s vaak aan de hand van link-verwijzingen op andere sites. Een sitemap ondersteund hierin, zodat de zoekmachine robot daadwerkelijk alle pagina’s van een website kan ontdekken.

Door de opmaak van een XML Sitemap is deze door een webcrawler ook veel sneller te scannen. Op deze manier kan een nieuw aangemaakte pagina erg snel gevonden worden. Het hebben van een XML sitemap vergroot de kans dat een zoekmachine robot veel vaker langskomt om de website opnieuw te scannen op nieuwe inhoud en aanpassingen aan pagina’s. Hoe sneller de nieuwe informatie op uw website bekend is bij de zoekmachines, hoe beter dit is voor de totale zoekmachine optimalisatie.

Voorbeeld sitemap.xml

Onze XML sitemap wordt gegenereerd door een wordpress plugin en wordt automatisch bijgewerkt. Het actueel houden van een XML sitemap is namelijk erg belangrijk! De meeste XML sitemaps zijn te vinden volgens een vaste url structuur, namelijk: www.website.nl/sitemap.xml. Onze sitemap is te zien via deze url: https://www.roipartners.nl/sitemap.xml en ziet er als volgt uit:

xml sitemap roipartners