Pas anchor-teksten op een juiste manier toe!

Wat is een anchor-tekst?

Een anchor-tekst is de klikbare tekst bij een link (meestal blauw gekleurd en onderstreept weergegeven). Goede anchor-teksten geven duidelijk aan naar welke inhoud (de bestemming van de link) verwezen wordt.

anchor-teksten
Voorbeeld anchor-tekst:

<a href=“http://www.voorbeeld.nl/bestemmingspagina”>’anchor-tekst‘</a>

Het nut van anchor-teksten

Anchor-teksten vertellen gebruikers en Google iets over de pagina waarnaar verwezen wordt. Dit kan zijn bij interne links (vanaf de ene pagina van uw website naar een andere pagina van uw website) en bij externe links (een andere website verwijst naar een pagina van uw website). Hoe relevanter de anchor-tekst, hoe gemakkelijker het navigeren op uw site wordt. Bezoekers en ook Google begrijpen bij goede anchor-teksten beter waar de inhoud over gaat waarnaar verwezen wordt middels een interne of externe link.

Enkele praktische tips voor het juist gebruiken van anchor-teksten

  1. Gebruik beschrijvende anchor-teksten
  2. Vermijd het gebruik van algemene teksten zoals “klik hier”
  3. Zorg voor relevante beschrijvingen
  4. Maak enkel verwijzingen als deze passen bij de inhoud van de pagina
  5. Voorkom dat de anchor-tekst gelijk is aan de url van de pagina (uitzonderingen daargelaten)
  6. Kies voor korte beschrijvingen
  7. Maak links herkenbaar zoals eerder aangegeven in het voorbeeld: herkenbare link
  8. Over-optimaliseer de anchor-teksten niet
  9. Gebruik niet onnodig veel links op uw website
  10. Zorg dat de links iets bijdragen aan de navigatiemogelijkheden voor gebruikers en zoekmachines