Wat zijn heading-tags?

HeadingsLaat zien wat belangrijk is

De heading-tag is iets anders als de meta-tag voor title’s en descriptions. Met meta-tags geeft u de structuur binnen pagina’s en berichten aan voor bezoekers. Heading-tags (ook wel headers of headings genoemd) kunnen worden vergeleken met het koppengebruik inWord. Belangrijkste koppen geeft u een kop 1, subkoppen worden kop2, etc. Bij websites worden dit H1 (heading 1) en H2 kopjes genoemd. In totaal zijn er zes gradaties, van heading 1 t/m heading 6. In de meesten gevallen volstaat het om gebruik te maken van 1 H1 kop, enkele H2 kopjes en eventueel een aantal H3 kopjes. Verder gaat men meestal niet.

Belangrijke inhoud eerst

Normaal gesproken zijn de verschillende heading-tags te onderscheiden door het verschil in grootte. De H1 heading is het grootste, H6 is het kleinste. Op deze manier wordt ook duidelijk gemaakt aan de bezoeker welke inhoud het belangrijkste is. Zodoende wordt de hiërarchie van een webpagina of bericht duidelijk.

Heading-tags en SEO

Nu vraagt u zich vast af wat het nut van heading-tags zijn binnen de zoekmachine optimalisatie? Wanneer u aangeeft aan de bezoeker welke inhoud het belangrijkst is, dan pikt de zoekmachine dit ook op. Praktisch gezien is het dus verstandig om het woord of de woorden die uw inhoud het beste weergeven (zoekwoorden) in de H1 kop te plaatsen. De overige headings kunnen benut worden voor alternatieve schrijfwijzen, meervoud / enkelvoud en andere verwanten zoekwoorden die die inhoud goed weergeven.

Enkele praktische tips bij het schrijven van heading-tags

  1. Vat alinea’s in enkele woorden samen in uw headings
  2. Benut headings met zoekwoorden
  3. Gebruik de heading-tags in een logische volgorde (eerst H1, vervolgens H2, etc.)
  4. Overweeg of vetgedrukte tekst of een heading-tag beter op zijn plaats is
  5. Overdrijf het gebruik van heading-tags niet
  6. Zorg voor een leesbare- en scanbare tekst
  7. Gebruik slechts enkele woorden in de heading-tag, geen hele teksten
  8. Gebruik geen heading-tags in dezelfde opmaak als de rest van de tekst

 

 

 

 

Snelheid van de website

De snelheid van de website is een belangrijke factor geworden voor de ranking binnen Google. Tegenwoordig wordt hier ook steeds meer aandacht aan besteedt. Omdat Google ervan uitgaat dat wat voor een bezoeker goed is, ook door een zoekmachine gewaardeerd dient te worden, is het wel logisch dat deze factor in het voorjaar van 2010 een feit is geworden. Enkele jaren daarvoor was binnen het betaalde AdWords-programma de laadtijd al een ranking-factor.

Laadtijd website

Google meet de laadtijd door te meten hoe snel een website door de eigen Google-bot geïndexeerd kan worden en door via Google-toolbar te meten hoe snel een gebruiker de website te zien krijgt. Deze laatste methode helpt Google ook in te schatten hoe client site-elementen als Flash en JavaScript die pas in de brwoser worden uitgevoerd en niet door de Google-bot gezien kan worden, de snelheid beïnvloeden.

De factor laadtijd is een relatieve factor. Er is geen absolute waarde waaronder moet worden gebleven. U moet het niet slechter doen dan sites in uw regio en branche. Google geeft aan dat deze factor slechts één procent van de zoekresultaten in de Verenigde Staten beïnvloedt. Toch is het raadzaam aan uw sitesnelheid te werken omdat het ook andere zaken beïnvloedt zoals conversie. Want gaat u uw zelf maar eens na. Een langzame site, die wordt sneller weg geklikt.